บินตรงจากดอนเมือง สู่บาหลี

บินตรงจากดอนเมือง สู่บาหลี

บินตรงจากดอนเมือง สู่บาหลี

สายการบิน Thai Lion air

ราคาเริ่มต้นที่ 3,155 บาท/เที่ยว

เริ่มเดินทาง 15 กันยายน 2560 เป็นต้นไป

 พิเศษ!! 
ฟรีโหลดสัมภาระ 20 กิโลกรัม
ฟรีโหลดอุปกรณ์กีฬา 15 กิโลกรัม
เลือกที่นั่งฟรี

 ติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่
 063-789-6199, 084-642-6155

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *