ตั๋วเครื่องบิน เที่ยวอาเซียน ราคาพิเศษ

ตั๋วเครื่องบิน เที่ยวอาเซียน ราคาพิเศษ

เที่ยวอาเซียน ไม่ต้องใช้วีซ่า

ไปกับสายการบิน Bangkok Airways

ตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ ไป-กลับรวมภาษี เริ่มที่ 5,515 บาท

เวียงจันทน์ 5,515 บาท

เสียมราฐ 5,850 บาท

หลวงพระบาท 6,715 บาท

พนมเปญ 6,050 บาท

ย่างกุ้ง 5,900 บาท

ดานัง 5,700 บาท

มัณฑะเลย์ 6,100 บาท

ฟูโกว้ก 8,670 บาท

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *