ข้อมูลประเทศไต้หวัน

ข้อมูลประเทศไต้หวัน สถานที่ติดต่อ สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย 195 ตึกเอ็มไพรส์ 2 ชั้น 20 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 02-670-0200-9 โทรสาร 02-670-0220   เอกสารการเดินทาง

Read more