ข้อมูลประเทศพม่า

ข้อมูลประเทศพม่า สถานที่ติดต่อ สถานทูตพม่า 132 ถนนสาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 02-233-2237, 02-234-4789 โทรสาร 02-236-6898   เอกสารการเดินทาง พาสปอร์ตอายุใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน หน้าว่างไม่น้อยกว่า

Read more