ข้อมูลประเทศมาเลเซีย

ข้อมูลประเทศมาเลเซีย สถานที่ติดต่อ สถานทูตมาเลเซีย 33 – 35 ถนนสาธรใต้ ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 02-629-6800 โทรสาร 02-679-2208   เอกสารการเดินทาง พาสปอร์ตอายุใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน คนไทยไม่ต้องขอวีซ่า

Read more