ข้อมูลประเทศมาเก๊า

ข้อมูลประเทศมาเก๊า สถานที่ติดต่อ 57 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 02-245-7043-44, 02-245-7032-33,36 โทรสาร 02-246-8247 E-mail chinaemb_th@mfa.gov.cn   เอกสารการเดินทาง พาสปอร์ตอายุใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน คนไทยไม่ต้องขอวีซ่า

Read more