ข้อมูลประเทศเกาหลี

ข้อมูลประเทศเกาหลี สถานที่ติดต่อ สถานทูตเกาหลี 23 ถนนเทียมร่วมมิตร รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 โทรศัพท์ 02-247-7537-39, 02-247-7540-41 โทรสาร 02-247-7534-5   เอกสารการเดินทาง พาสปอร์ตอายุใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน คนไทยไม่ต้องขอวีซ่า

Read more