ข้อมูลประเทศญี่ปุ่น

ข้อมูลประเทศญี่ปุ่น สถานที่ติดต่อ สถานทูตญี่ปุ่น 177 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 02-696-3000, 02-207-8500   เอกสารการเดินทาง พาสปอร์ตอายุใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน คนไทยไม่ต้องขอวีซ่า สามารถอยู่ได้ 15

Read more