ข้อมูลประเทศฮ่องกง

ข้อมูลประเทศฮ่องกง สถานที่ติดต่อ ชั้น 2 อาคาร AA Building 55 รัชดาภิเษก ซอย3 กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-245-0888 โทรสาร 02-247-2214   เอกสารการเดินทาง พาสปอร์ตอายุใช้งานไม่น้อยกว่า 6

Read more