Myanmar Tour

ย่างกุ้ง สิเรียม บูชาเทพทันใจ 2 องค์

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม ท่องเที่ยวเมืองสิเรียม ชมเจดีย์กลางน้ำ ขอพรเทพทันใจ ถึง 2 องค์ นมัสการเจดีย์ชเวดากอง สักการะพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี

พม่า ทะเลเจดีย์ มัณฑะเลย์ พุกาม สกายน์

สักการะ 2 มหาบูชาสถาน เจดีย์ชเวสิกอง ร่วมล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี ชมวิว ทะเลเจดีย์ กว่า 3000 องค์ แห่งอาณาจักรพุกาม โชว์หุ่นเชิดโบราณ

โอบบุญ ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน

ร่วมพิธีมงคล เทินพระธาตุวัดกาบาเอ ขอพรเทพทันใจ สักการะ 3 มหาบูชาสถานของพม่า นั่งกระเช้าชมวิวสุดฟินขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน

สายบุญ ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน

สักการะ 3 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของคนพม่า ชมเยเลพญาเจดีญ์กลางน้ำ นั่งกระเช้าชมวิวขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน ขอพรเทพทันใจ

เมียนมาร์ ดินแดนแห่งมรดกโลก

ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี ตักบาตรพระสงฆ์วัดมหากันดายงค์ ชมเจดีย์ชเวสิกอง เที่ยวสะพานไม้อูเบ็ง

ย่างกุ้ง อินทร์แขวน ดินแดนแห่งมนต์ขลัง

ย่างกุ้ง อินทร์แขวน ดินแดนแห่งมนต์ขลัง สักการะ 3 มหาบูชาสถาน เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ชเวมอดอร์ พระธาตุอินแขวน พิเศษเมนูกุ้งแม่น้ำเผา

มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน นมัสการ 2 มหาบูชาสถาน

มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน นมัสการ 2 มหาบูชาสถาน พระมหามัยมุนี เจดีย์ชเวสิกอง ล่องเรือแม่น้ำอิรวดีสู่เมืองมิงกุน ชมโชว์หุ่นกระบอก เมนูพิเศษ กุ้งเผา

เมียนมาร์ ไหว้พระ 5 วัดดัง

ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะโบตะทาวน์ นมัสการพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี สักการะพระหินอ่อน สักการะหลวงพ่อหงาทัตจี

พม่า วันเดียวก็เที่ยวได้ เดือนมีนาคม

ไหว้พระพม่า เยือน 1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ เจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ เจดีย์โบตาทาวน์ ชมพระนอนตาหวาน

ทัวร์พม่า 1 วัน ไหว้พระ 7 วัด

ทัวร์พม่า ไหว้พระ 7 วัดดัง เดินทางไปเช้ากลับค่ำ ราคาเดียวทุกพีเรียด นมัสการเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์โบตาทาวน์ พระพุทธรูปงาทัตจี ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต

ช่องทางติดตาม มนัสนันท์ ทราเวล

Facebook50k
Twitter1k
Visit Us
YouTube24
Instagram113