Myanmar Tour

ทัวร์พม่า 5 ดาว สักการะ 3 มหาบูชาสถาน

ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ นมัสการพระนอนตาหวาน สักการะพระหินอ่อน สักการะหลวงพ่อหงาทัตจี

พม่า มนต์ขลัง มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน

ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุณี เยือนพระตำหนักไม้สักชเวนานดอว์ ชมวิวยอดเขามัณฑะเลย์ ชมวิวเจดีย์พระอาทิตย์ตกดิน เยี่ยมชมระฆัง มิงกุน เจดีย์ชเวสิกอง

พม่า ชัยชนะ ไหว้พระ 9 วัด

สักการะพระมหาเจดีย์เชดากอง ขอพรด้านชัยชนะ ณ วัดพระโกทัตจี ไหว้พระแก้กรรม เปิดดวง ณ เจดีย์ชเวโพนวิน ขอพร 2 มหาเทพทันใจ ณ เจดีย์โบตะทาวน์ และ เจดีย์ไจ๊กะส่าน

โปรสุขใจ บินไปอิ่มบุญ

พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม ขอพรเทพทันใจเจดีย์สุเล นั่งเรือแจว ชมพระเจดีย์เยเลพญา ขอพร เทพทันใจ เทพกระซิบ นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง

โปรให้ใจ เมียนมาร์

สักการะ 3 ใน 5 มหาบูชาสถาน พระธาตุอินทร์แขวน เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ชเวมอดอร์ เข้าร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์เทินพระธาตุที่วัดกาบาเอ

Hello Myanmar

นมัสการ 3 ใน 5 มหาบูชาสถา พระธาตุอินทร์แขวน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุมุเตา ขอพรค้าขายเจดีย์กลางน้ำเมืองสิเรียม

มหัศจรรย์ บาน่าฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน

เวียดนาม เว้ ดานัง ฮอยอัน นั่งกระเช้าขึ้นสู่ บาน่าฮิลล์ สนุกสนานนั่งเรือกระด้ง สักการะวัดลินห์อึ๋ง ชมสุสานกษัตริย์ไคดิงห์ นั่งรถสามล้อซิโคล่ชมเมืองเว้

ย่างกุ้ง สิเรียม บูชาเทพทันใจ 2 องค์

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม ท่องเที่ยวเมืองสิเรียม ชมเจดีย์กลางน้ำ ขอพรเทพทันใจ ถึง 2 องค์ นมัสการเจดีย์ชเวดากอง สักการะพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี

พม่า ทะเลเจดีย์ มัณฑะเลย์ พุกาม สกายน์

สักการะ 2 มหาบูชาสถาน เจดีย์ชเวสิกอง ร่วมล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี ชมวิว ทะเลเจดีย์ กว่า 3000 องค์ แห่งอาณาจักรพุกาม โชว์หุ่นเชิดโบราณ

โอบบุญ ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน

ร่วมพิธีมงคล เทินพระธาตุวัดกาบาเอ ขอพรเทพทันใจ สักการะ 3 มหาบูชาสถานของพม่า นั่งกระเช้าชมวิวสุดฟินขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน

ช่องทางติดตาม มนัสนันท์ ทราเวล

Facebook50k
Twitter1k
Visit Us
YouTube24
Instagram113