Laos Tour

สะบายดี หลวงพระบาง

ร่วมตักบาตรข้าวเหนียว สักการะพระธาตุพูสี เยี่ยมชมวัดเชียงทอง ชมความสวยงามน้ำตกตาดกวางสี ชมหินงอกหินย้อยถ้ำติ่ง

เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง

ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว เยือนวัดเชียงทอง ขอพรพระธาตุหลวง เที่ยวกุ้ยหลินเมืองลาว เที่ยวชมถนนข้าวเหนียว

หลวงพระบาง บินประหยัด อยู่สบาย

สัมผัสมนต์เสน่ห์เมืองมรดกโลก ตักบาตรข้าวเหนียว ชมวิถีชีวิตที่ตลาดเช้า นมัสการหอพระบาง เที่ยวชมวัดเชียงทอง ชมน้ำตกตาดกวงชี

หลวงพระบาง เวียงจันทน์ ตามรอยพญานาค

สักการะพระธาตุพูสี ร่วมตักบาตรข้าวเหนียว ชมวัดแสนสุขารมณ์ วัดเซียงทอง เยือนวัดพระธาตุหลวง เยี่ยชมน้ำตกกวางสี

ลาว ไฮโซ หลวงพระบาง

ลาว หลวงพระบาง ร่วมประเพณีตักบาตรข้าวเหนียว เยือนวัดทาดหลวง วัดใหม่สุวันพูมาราม พระธาตุพูสี พระราชวังและหอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง น้ำตกกวางสี

เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน

เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 3 วัน 2 …

มหัศจรรย์ วังเวียง เวียงจันทน์ บลูลากูน 3 วัน 2 คืน

มหัศจรรย์ วังเวียง เวียงจันทน์ บลูลากูน …

ไฮโซ หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน

ไฮโซ หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน โปรแกรม ไฮโซ…

มหัศจรรย์ ลาว หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน

มหัศจรรย์ ลาว หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน โปร…

ลาว หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ ลาว หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน ราคาเริ…

ช่องทางติดตาม มนัสนันท์ ทราเวล

Facebook50k
Twitter1k
Visit Us
YouTube24
Instagram113