พม่า วันเดียวก็เที่ยวได้

ทัวร์ พม่า วันเดียวก็เที่ยวได้ ราคาเริ่มต้น 3,883 บาท สายการบิน Nok Air ประเทศ พม่า ระยะเวลา 1 วัน ทัวร์พม่า วันเดียวก็เที่ยวได้ นมัสการเจดีย์โบตาทาวน์ ขอพรนัตโบโบยี (เทพทันใจ) อะมาดอว์เมี๊ยะ

Read more

ฮ่องกง เซินเจิ้น 4 วัน 2 คืน

ทัวร์ ฮ่องกง เซินเจิ้น 4 วัน 2 คืน ราคาเริ่มต้น 6,996 บาท สายการบิน Hongkong Airlines ประเทศ ฮ่องกง, จีน ระยะเวลา 4 วัน 2

Read more

ทัวร์พม่า ไหว้พระ 9 วัด

ทัวร์ ทัวร์พม่า ไหว้พระ 9 วัด ราคาเริ่มต้น 6,556 บาท สายการบิน Myanmar National Airlines ประเทศ พม่า ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน ทัวร์พม่า

Read more

ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน ราคาเริ่มต้น 6,996 บาท สายการบิน Air Asia ประเทศ ฮ่องกง ระยะเวลา 3 วัน 2

Read more

อินทร์แขวน ย่างกุ้ง 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ อินทร์แขวน ย่างกุ้ง 3 วัน 2 คืน ราคาเริ่มต้น 9,559 บาท สายการบิน Myanmar National Airlines ประเทศ พม่า ระยะเวลา 3 วัน 2

Read more

มาเก๊า จูไห่ สบาย สบาย 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ มาเก๊า จูไห่ สบาย สบาย 3 วัน 2 คืน ราคาเริ่มต้น 7,999 บาท สายการบิน Air Macau ประเทศ มาเก๊า, จีน ระยะเวลา 3

Read more

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง มอว์บิ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง มอว์บิ 3 วัน 2 คืน ราคาเริ่มต้น 8,998 บาท สายการบิน Myanmar National Airlines ประเทศ พม่า ระยะเวลา 3 วัน

Read more

ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน ราคาเริ่มต้น 6,996 บาท สายการบิน Air Asia ประเทศ ฮ่องกง ระยะเวลา 3 วัน 2

Read more

ย่างกุ้งวันเดียวก็เที่ยวได้

ทัวร์ ย่างกุ้งวันเดียวก็เที่ยวได้ ราคาเริ่มต้น 3,993 บาท สายการบิน Nok Air ประเทศ พม่า ระยะเวลา 1 วัน ย่างกุ้ง วันเดียวก็เที่ยวได้ นมัสการเจดีย์โบตาทาวน์ ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย สักการะพระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี

Read more