สะพานอูเบ็ง สะพานไม้สักยาวที่สุดในโลก

สะพานอูเบ็ง (U Bein)  อยู่ที่เมืองอมรปุระ ทิศใต้ของเมืองมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า ได้ชื่อตามข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในสมัยพระเจ้าปดุง ซึ่งให้สร้างสะพานนี้ โดยใช้ไม้สักจากพระราชวังเก่ากรุงอังวะ และอาคารเก่าแถวเมืองสะกาย ทำจากไม้จำนวน 1,568 ต้น กลายเป็นสะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก ยาว 1.2 กิโลเมตร เดินข้ามทะเลสาบตองตะมาน มากว่า 160

Read more