ทัวร์พม่า
Singapore Tour Tours

Blessing Myanmar 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ Blessing Myanmar 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 12,777 บาท สายการบิน Thai Smile ประเทศ จีน ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า

 • ชมพระราชวังบุเรงนอง โบราณสถานที่เป็นพระราชวังของพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนอง
 • นมัสการเจดีย์ชเวมอดอว์ เจดีย์ใหญ่คู่เมืองหงสาวดี 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า
 • นมัสการพระธาตุอินทร์แขวน พิสูจน์ความมหัศจรรย์ของเจดีย์ที่ตั้งอยู่ริมหน้าผา
 • ทำบุญใส่บาตรข้าวสวยแด่ภิกษุ สามเณร จำนวน 1,200 รูป ณ วัดไจ้คะวาย
 • ชมพระเจดีย์ไจ๊ปุ่น พระพุทธรูปปางประทับนั่งรอบทิศที่สี่สาวพี่น้องอุทิศให้กับพุทธศาสนา
 • นมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว เป็นพระนอนที่งดงามที่สุดของเมืองหงสาวดี
 • ชมวัดเจ๊าทัตจี พระนอนตาหวาน พระที่มีตาสวยงามที่สุด พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ
 • ช้อปปิ้งสินค้าของที่ระลึก ของพื้นเมืองที่ตลาดสก็อต เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของพม่า
 • ชมและนมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ทองคู่บ้านคู่เมืองของพม่า
 • ชมพระเจดีย์เยเลพญา บนเกาะกลางน้ำอายุนับพันปี เป็นที่สักการะของชาวสิเรียม
 • สักการะพระหินอ่อน พระพุทธรูปที่แกะสลักจากหินอ่อนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพม่า
 • สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ ขอพรจากเทพทันใจ เทพกระซิบ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนไทยนับถือ

 

ติดต่อสอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่

โทรศัพท์: 083-898-1555, 062-892-6425, 02-641-6599

ID LINE:  tourmanassanant

กำหนดการ 16 สิงหาคม – 18 สิงหาคม 2561
17 สิงหาคม – 19 สิงหาคม 2561
23 สิงหาคม – 25 สิงหาคม 2561
30 สิงหาคม – 01 กันยายน 2561
06 กันยายน – 08 กันยายน 2561
07 กันยายน – 09 กันยายน 2561
13 กันยายน – 15 กันยายน 2561
20 กันยายน – 22 กันยายน 2561
27 กันยายน – 29 กันยายน 2561
28 กันยายน – 30 กันยายน 2561
04 ตุลาคม – 06 ตุลาคม 2561
05 ตุลาคม – 07 ตุลาคม 2561
11 ตุลาคม -13 ตุลาคม 2561
18 ตุลาคม – 20 ตุลาคม 2561
19 ตุลาคม – 21 ตุลาคม 2561
25 ตุลาคม – 27 ตุลาคม 2561
26 ตุลาคม – 28 ตุลาคม 2561
01 พฤศจิกายน – 03 พฤศจิกายน 2561
02 พฤศจิกายน – 04 พฤศจิกายน 2561
03 พฤศจิกายน – 05 พฤศจิกายน 2561
08 พฤศจิกายน – 10 พฤศจิกายน 2561
09 พฤศจิกายน – 11 พฤศจิกายน 2561
10 พฤศจิกายน – 12 พฤศจิกายน 2561
15 พฤศจิกายน – 17 พฤศจิกายน 2561
16 พฤศจิกายน – 18 พฤศจิกายน 2561
17 พฤศจิกายน – 19 พฤศจิกายน 2561
22 พฤศจิกายน – 24 พฤศจิกายน 2561
23 พฤศจิกายน – 25 พฤศจิกายน 2561
24 พฤศจิกายน – 26 พฤศจิกายน 2561
29 พฤศจิกายน – 01 ธันวาคม 2561
30 พฤศจิกายน – 02 ธันวาคม 2561
01 ธันวาคม – 03 ธันวาคม 2561
05 ธันวาคม – 07 ธันวาคม 2561
06 ธันวาคม – 08 ธันวาคม 2561
07 ธันวาคม – 09 ธันวาคม 2561
13 ธันวาคม – 15 ธันวาคม 2561
14 ธันวาคม – 16 ธันวาคม 2561
15 ธันวาคม – 17 ธันวาคม 2561
20 ธันวาคม – 22 ธันวาคม 2561
21 ธันวาคม – 23 ธันวาคม 2561
22 ธันวาคม – 24 ธันวาคม 2561
27 ธันวาคม – 29 ธันวาคม 2561
28 ธันวาคม – 30 ธันวาคม 2561
29 ธันวาคม – 31 ธันวาคม 2561
30 ธันวาคม – 01 มกราคม 2562
31 ธันวาคม – 02 มกราคม 2562

Please follow and like us:
Facebook0
Twitter1k
Visit Us
YouTube24
Instagram113

LEAVE A RESPONSE

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

ช่องทางติดตาม มนัสนันท์ ทราเวล

Facebook50k
Twitter1k
Visit Us
YouTube24
Instagram113