ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี 5 วัน 3 คืน ราคาเริ่มต้น 12,888 บาท สายการบิน Nok Scoot ประเทศ ไต้หวัน ระยะเวลา

Read more

Tokyo Plus โตเกียว ฟูจิ ฮาโกเน่ นิกโก้ 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ Tokyo Plus โตเกียว ฟูจิ ฮาโกเน่ นิกโก้ 5 วัน 3 คืน ราคาเริ่มต้น 24,900 บาท สายการบิน Thai Air Asia ประเทศ ญี่ปุ่น

Read more

ย้ายที่ทำการสายการบินไทย ที่ท่าอากาศยานนานาชาติย่างกุ้ง

ประกาศย้ายที่ทำการสายการบินไทย ที่ท่าอากาศยานนานาชาติย่างกุ้ง เนื่องจากท่าอากาศยานนานาชาติย่างกุ้ง เทอมินอล 2 มีการปิดปรับปรุง ทำให้สายการบิน Thai Airways (การบินไทย) และสายการบิน Thai Smile (ไทยสมายล์) ย้ายไปทำการที่เทอมินอล 1 เช็คอินที่เคาท์เตอร์ E10 ถึง E15 และบอร์ดดิ้ง

Read more