เดือน: มิถุนายน 2020

ล่องอ่าวพังงา บูชาไอ้ไข่

ล่องเรืออ่าวพังงา เยือนวัดธาตุน้อย สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ ณ หมู่บ้านคีรีวง ชมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ขอพรวัดเจดีย์ไอ้ไข่ นมัสการพระธาตุไชยา

ช่องทางติดตาม มนัสนันท์ ทราเวล

Facebook50k
Twitter1k
Visit Us
YouTube24
Instagram113