Join Tour Taiwan Tour

ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป เลสโก อาร์ตตัวพ่อ 5 วัน 3 คืน

ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป เลสโก อาร์ตตัวพ่อ 5 วัน 3 คืน

โปรแกรม ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป เลสโก อาร์ตตัวพ่อ ประเทศ ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น 12,999 บาท ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน สายการบิน Nok Scoot
 • ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา หนึ่งสถานที่เที่ยวโด่งดัง เป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยว
 • นมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋งที่อันเชิญมาจากชมพูทวีป ณ วัดพระถังซัมจั๋ง
 • สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ศาสดาขงจื๊อเทพเจ้าแห่งปัญญา เทพกวนอู ณ วัดเหวิ่นหวู่
 • เพลิดเพลิน ช้อป ชิม ชิล ไปกับ ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต ตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน
 • ถ่ายรูปเพลินๆที่ หมู่บ้านสายรุ้ง หมู่บ้านที่ถูกวาดลวดลายด้วยสีสันสดๆหลากสีมากมาย
 • ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัดหลงซาน วัดที่เก่าแก่ เกือบ 300 ปี และมีชื่อเสียงของคนไต้หวัน
 • ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค
 • ช้อปปิ้งย่านซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต เป็นตลาดกลางคืนที่ถือว่าใหญ่ที่สุดในกรุงไทเป
 • เยือนหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงในไต้หวัน
 • เที่ยวชมอุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว ชมโขดหินงอกเป็นรูปร่าง ลักษณะต่างๆ น่าตื่นตาทีเดียว
 • เก็บภาพประทับใจกับ ตึกไทเป101 ตึกที่มีความสูงเป็นอันดับ 5 ของโลกในปัจจุบัน
 • ช้อปปิ้งซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต สยามแสควร์ไต้หวัน แหล่งรวมแฟชั่นทันสมัยของวัยรุ่นไต้หวัน
วันที่เดินทาง
02 – 05 กรกฎาคม 2562
04 – 07 กรกฎาคม 2562
06 – 09 กรกฎาคม 2562
09 – 12 กรกฎาคม 2562
11 – 14 กรกฎาคม 2562
13 – 16 กรกฎาคม 2562
14 – 17 กรกฎาคม 2562
16 – 19 กรกฎาคม 2562
20 – 23 กรกฎาคม 2562
21 – 24 กรกฎาคม 2562
23 – 26 กรกฎาคม 2562
26 – 29 กรกฎาคม 2562
27 – 30 กรกฎาคม 2562
30 ก.ค. – 02 ส.ค. 2562
01 – 05 สิงหาคม 2562
02 – 06 สิงหาคม 2562
03 – 07 สิงหาคม 2562
05 – 09 สิงหาคม 2562
08 – 12 สิงหาคม 2562
09 – 13 สิงหาคม 2562
10 – 14 สิงหาคม 2562
12 – 16 สิงหาคม 2562
16 – 20 สิงหาคม 2562
17 – 21 สิงหาคม 2562
19 – 23 สิงหาคม 2562
23 – 27 สิงหาคม 2562
24 – 28 สิงหาคม 2562
26 – 30 สิงหาคม 2562
30 ส.ค. – 03 ก.ย. 2562
01 – 05 กันยายน 2562
02 – 06 กันยายน 2562
06 – 10 กันยายน 2562
07 – 11 กันยายน 2562
09 – 13 กันยายน 2562
13 – 17 กันยายน 2562
14 – 18 กันยายน 2562
20 – 24 กันยายน 2562
21 – 25 กันยายน 2562
23 – 27 กันยายน 2562
27 ก.ย. – 01 ต.ค. 2562
28 ก.ย. – 02 ต.ค. 2562
02 – 06 ตุลาคม 2562
03 – 07 ตุลาคม 2562
09 – 13 ตุลาคม 2562
10 – 14 ตุลาคม 2562
12 – 16 ตุลาคม 2562
16 – 20 ตุลาคม 2562
17 – 21 ตุลาคม 2562
19 – 23 ตุลาคม 2562
20 – 24 ตุลาคม 2562

📞 ติดต่อสอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่
📞 083-898-1555, 062-892-6425, 02-641-6599
📱 ID LINE tourmanassanant

Please follow and like us:
Facebook0
Twitter1k
Visit Us
YouTube24
Instagram113

LEAVE A RESPONSE

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

ช่องทางติดตาม มนัสนันท์ ทราเวล

Facebook50k
Twitter1k
Visit Us
YouTube24
Instagram113