ทัวร์ไต้หวัน
Taiwan Tour Tours

อาร์ตตัวพ่อ ไต้หวัน 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ อาร์ตตัวพ่อ ไต้หวัน 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 12,987 บาท สายการบิน Nok Scoot ประเทศ ไต้หวัน ระยะเวลา 5 วัน 3 วัน

ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน

 • ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา หนึ่งสถานที่เที่ยวโด่งดัง เป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยว
 • นมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋งที่อันเชิญมาจากชมพูทวีป ณ วัดพระถังซัมจั๋ง
 • สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ศาสดาขงจื๊อเทพเจ้าแห่งปัญญา เทพกวนอู ณ วัดเหวิ่นหวู่
 • เพลิดเพลิน ช้อป ชิม ชิล ไปกับ ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต ตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน
 • ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค
 • เก็บภาพประทับใจกับ ตึกไทเป101 ตึกที่มีความสูงเป็นอันดับ 5 ของโลกในปัจจุบัน
 • ช้อปปิ้งย่านซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต เป็นตลาดกลางคืนที่ถือว่าใหญ่ที่สุดในกรุงไทเป
 • ปล่อยโคมขงหมิงที่หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น หมู่บ้านที่มีทางรถไฟพาดผ่านกลางหมู่บ้าน
 • เยือนหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงในไต้หวัน
 • ขอพรความรัก ณ วัดหลงซาน วัดที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงของคนไต้หวัน อายุราวๆ 300 ปี
 • อิสระช้อปปิ้งซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต สยามแสควร์ไต้หวัน แหล่งรวมแฟชั่นทันสมัยของวัยรุ่นไต้หวัน

 

ติดต่อสอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่

โทรศัพท์: 083-898-1555, 062-892-6425, 02-641-6599

ID LINE:  tourmanassanant

กำหนดการ 01 พฤษภาคม – 05 พฤษภาคม 2561
08 พฤษภาคม – 12 พฤษภาคม 2561
10 พฤษภาคม – 14 พฤษภาคม 2561
12 พฤษภาคม – 16 พฤษภาคม 2561
15 พฤษภาคม – 19 พฤษภาคม 2561
19 พฤษภาคม – 23 พฤษภาคม 2561
22 พฤษภาคม – 26 พฤษภาคม 2561
25 พฤษภาคม – 29 พฤษภาคม 2561
26 พฤษภาคม – 30 พฤษภาคม 2561
29 พฤษภาคม – 02 มิถุนายน 2561
02 มิถุนายน – 06 มิถุนายน 2561
05 มิถุนายน – 09 มิถุนายน 2561
07 มิถุนายน – 11 มิถุนายน 2561
12 มิถุนายน – 16 มิถุนายน 2561
19 มิถุนายน – 23 มิถุนายน 2561
20 มิถุนายน – 24 มิถุนายน 2561
26 มิถุนายน – 30 มิถุนายน 2561
28 มิถุนายน – 02 กรกฎาคม 2561
03 กรกฎาคม – 07 กรกฎาคม 2561
10 กรกฎาคม – 14 กรกฎาคม 2561
17 กรกฎาคม – 21 กรกฎาคม 2561
25 กรกฎาคม – 29 กรกฎาคม 2561
27 กรกฎาคม – 31 กรกฎาคม 2561
04 สิงหาคม – 08 สิงหาคม 2561
07 สิงหาคม – 11 สิงหาคม 2561
09 สิงหาคม – 13 สิงหาคม 2561
10 สิงหาคม – 14 สิงหาคม 2561
18 สิงหาคม – 22 สิงหาคม 2561
21 สิงหาคม – 25 สิงหาคม 2561
25 สิงหาคม – 29 สิงหาคม 2561
01 กันยายน – 05 กันยายน 2561
08 กันยายน – 12 กันยายน 2561
11 กันยายน – 15 กันยายน 2561
15 กันยายน – 19 กันยายน 2561
18 กันยายน – 22 กันยายน 2561
25 กันยายน – 29 กันยายน 2561
downloadbt_02

Please follow and like us:
Facebook0
Twitter1k
Visit Us
YouTube24
Instagram113

LEAVE A RESPONSE

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

ช่องทางติดตาม มนัสนันท์ ทราเวล

Facebook50k
Twitter1k
Visit Us
YouTube24
Instagram113