ทัวร์ไต้หวัน
Highlight Taiwan Tour Tours

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 13,888 บาท สายการบิน Nok Scoot ประเทศ ไต้หวัน ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

    ทัวร์ไต้หวัน

 • ล่องเรือชมความงดงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • นมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋ง ณ วัดพระถังซัมจั๋ง
 • นมัสการศาลเจ้าขงเบ้งและศาลเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่
 • ลิ้มรสเมนูชานมไข่มุกที่ขึ้นชื่อที่เฟิงเจี่ยไนท์มาเก็ต
 • ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค แหล่งรวมประวัตินายพลเจียงไคเช็ค
 • ช้อปปิ้งแบรนด์เนมสินค้า ณ ร้านค้าปลอดภาษีที่ DUTY FREE
 • ช้อปปิ้ง Shilin Night Market ตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในกรุงไทเป
 • ชมโขดหินหินเศียรราชินี ที่อุทยานเหย๋หลิ่ว
 • ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 สัญลักษณ์ของไต้หวัน
 • ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง หรือที่คนไทยเรียกว่า สยามสแควร์เมืองไทย
 • อิสระช้อปปิ้งที่ หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงที่สุดในไต้หวัน
กำหนดการ 07 กรกฎาคม – 11 กรกฎาคม 2560
31 กรกฎาคม – 04 สิงหาคม 2560
04 สิงหาคม – 08 สิงหาคม 2560
06 สิงหาคม – 10 สิงหาคม 2560
14 สิงหาคม – 18 สิงหาคม 2560
18 สิงหาคม – 22 สิงหาคม 2560
20 สิงหาคม – 24 สิงหาคม 2560
25 สิงหาคม – 29 สิงหาคม 2560
28 สิงหาคม – 01 กันยายน 2560
01 กันยายน – 05 กันยายน 2560
03 กันยายน – 07 กันยายน 2560
08 กันยายน – 12 กันยายน 2560
10 กันยายน – 14 กันยายน 2560
downloadbt_02

Please follow and like us:
Facebook0
Twitter1k
Visit Us
YouTube24
Instagram113

LEAVE A RESPONSE

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

ช่องทางติดตาม มนัสนันท์ ทราเวล

Facebook50k
Twitter1k
Visit Us
YouTube24
Instagram113