Medium Group Private Tour

ทัวร์ส่วนตัว Friends Trip ไต้หวัน เที่ยวครบสูตร

ทัวร์ส่วนตัว Friends Trip ไต้หวัน เที่ยวครบสูตร

ทัวร์ส่วนตัว กรุ๊ปขนาดกลาง ที่รวบรวมสมาชิกมาเกือบ 20 คน ให้มนัสนันท์ ทราเวล พาไปเที่ยวไต้หวัน แบบจัดเต็ม 5 วัน 3 คืน บอกเลยว่ากรุ๊ปนี้ เที่ยวคุ้ม เที่ยวครบมากจ้าาา

เริ่มกันที่กรุ๊ปนี้ มนัสนันท์ ทราเวล จัดทำป้ายไวนิลไว้ให้ถ่ายรูปกลุ่มแบบสวยๆ

ทุกกรุ๊ปที่ออกทัวร์กับมนัสนันท์ ทราเวล ทางเราจะแนบแท็กกระเป๋า ซองซิปสำหรับใส่เอกสารต่างๆ และโปรแกรมทัวร์ ไว้ให้คุณลูกค้าตั้งแต่ก่อนออกเดินทาง

รายละเอียดโปรแกรมที่แจกให้กับคุณลูกค้า จะระบุแผนการเดินทาง ที่พัก ที่รับประทานอาหาร โดยโปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนบ้างเล็กน้อยตามความเหมาะสม

การเดินทางในครั้งนี้ ออกเดินทางกันตอนกลางคืน เดินทางด้วยสายการบิน Eva Air ตรงสู่เมืองเถาหยวน ประเทศไต้หวัน โดยใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง

เดินทางถึงประเทศไต้หวันเป็นที่เรียบร้อยในเช้าวันถัดมา เดินทางต่อไปยังวัดจงไถฉานซื่อ วัดที่ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่เป็นอันดับสามของโลก

ต่อจากนั้นพาทุกท่านไปรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารหมิงหู

อิ่มท้องแล้ว นำคณะล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา หนึ่งสถานที่เที่ยวโด่งดัง และเป็นที่นิยมในหมู่หนักท่องเที่ยว

จากนั้นนำนมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋ง ณ วัดพระถังซัมจั๋ง ที่อันเชิญมาจากชมพูทวีป

ต่อจากนั้นเดินสายไปสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่อที่วัดเหวิ่นหวู่ เพื่อสักการะศาสดาขงจื๊อ เทพเจ้าแห่งปัญญา เทพกวนอู และเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์

สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันเสร็จ ก็ตรงไปรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารกุ้ยจู๋ เป็นเมนูสเต็กและสลัดสลัดบาร์ เสร็จแล้วจึงเข้าสู่ที่พัก Ali Mountain Oriental Peart Hotel

เช้าวันที่ 3 รับประทานอาหารเช้ากันที่โรงแรม แล้วออกเดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ชมความสมบูรณ์ของธรรมชาติ และต้นสนอายุกว่า 1,000 ปี

เดินชมธรรมชาติกันจนได้เวลา พาคณะรับประทานอาหารเที่ยง ณ โรงแรมอาลีซาน จากนั้นแวะชิมชาที่มีชื่อเสียง

ในช่วงเย็น มนัสนันท์ ทราเวล พาคณะไปเยี่ยมชม หมู่บ้านสายรุ้ง หมู่บ้านเก่าของทหารผ่านศึกในยุคสงครามกลางเมือง ที่ได้ถูกแต่งแต้มสีสันตามผนังและกำแพงหมู่บ้าน

ในช่วงค่ำ จัดเต็มช้อปปิ้งฟงเจียไนท์มาร์เก็ต และรับประทานอาหารที่ร้านเซียนเย่
บุฟเฟ่ต์ สุกี้ชาบูสไตล์ไต้หวัน ที่มีวัตถุดิบให้เลือกมากมาย

จากนั้นเข้าที่พัก Moving Star Hotel

เช้าวันที่ 4 ของการเดินทาง เริ่มด้วยการรับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก จากนั้นเดินทางไป อุทยานแห่งชาติ เย่หลิว ที่อยู่เหนือสุดของเกาะไต้หวัน และรับทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารวั่งไห่ถิง สุดพิเศษด้วยเมนูซีฟู้ด และสลัดกุ้งมังกร

ต่อจากนั้น เข้าชมภายในอุทยานเย่หลิว และเดินทางสู่หมู่บ้านโบราณจิ๋วเฟิ่น ถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงในไต้หวัน

ช่วงเย็น นำชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค และรับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านจินผิ่น ลิ้มรสเมนูเสี่ยวหลงเปา ต่อด้วยช้อปปิ้งที่ ซี่อหลิน ไนท์มาเก็ต

จากนั้นเข้าที่พัก New Taipei Hot Spring Hotel แช่น้ำแร่ภายในห้องพัก

เช้าวันที่ 5 ของการเดินทาง รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก จากนั้นเดินทางไป พิพิธภัณฑ์กู้กง ที่ได้ชื่อว่าเป็น 1ใน4 สุดยอดพิพิธภัณฑ์ของโลก

จากนั้น รับประทานอาหารกลางวันที่ ภัตตาคารเจี่ยเทียนเซี่ย

จากนั้น ขึ้นตึกไทเป 101 สัญลักษณ์ของเมืองไทเป และมีจุดชมวิวที่สูงติดอันดับโลก ต่อด้วยช้อปปิ้งตลาดซีเหมืนติงในช่วงเย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารเซียงหม่ำนโหลว แล้วเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน เพิ่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย

Please follow and like us:
Facebook0
Twitter1k
Visit Us
YouTube24
Instagram113

LEAVE A RESPONSE

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

ช่องทางติดตาม มนัสนันท์ ทราเวล

Facebook50k
Twitter1k
Visit Us
YouTube24
Instagram113