Private Tour Small Group

ทัวร์ส่วนตัว นมัสการ 4 มหาบูชาสถาน สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของประเทศพม่า

ทัวร์ส่วนตัว นมัสการ 4 มหาบูชาสถาน สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของประเทศพม่า

สายบุญไม่ควรพลาด ทัวร์ส่วนตัวกรุ๊ปนี้ เพราะว่าจัดเต็มนมัสการ 4 มหาบูชาสถาน สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของประเทศพม่า จะมีที่ไหน ไปทำอะไรบ้าง มาเริ่มกันเลยจ้า

เริ่มต้นเช้าวันแรก เวลา 04.00 น. ที่สนามบินดอนเมือง และออกเดินทางสู่ย่างกุ้ง ในเวลา 07.15 โดยสายการบินแอร์เอเซีย

ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงถึงสนามบินนานาชาติย่างกุ้ง เดินทางต่อไปยัง วัดไจ๊คะวาย เมืองหงสาวดี เพื่อร่วมถวายอุปกรณ์การเรียนแด่พระสงฆ์ และใส่บาตรพระหมู่เลี้ยงอาหารเพล

จากนั้นรับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร และเดินทางไปยัง เจดีย์ชเวมอดอว์ หรือพระธาตุมุเตา (1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า) ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในหงสาวดี สัญลักษณ์ยืนยันความเจริญรุ่งเรือง

เจดีย์ชเวมอดอว์
เจดีย์ชเวมอดอว์
เจดีย์ชเวมอดอว์

ต่อจากนั้นเดินทางไปกราบนมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว พระพุทธรูปนอนที่ที่มีพุทธลักษณะที่สวยงามในแบบของมอญ พระนอนที่งดงามที่สุดของพม่า และเลือกซื้อเครื่องไม้ ผ้าถุง ผ้าพื้นเมือง ขอที่ระลึกต่างๆ

พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว
พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว
พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว
พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว

เดินทางสู่ คิมปูนแค้มป์ (เชิงเขาไจ้ก์โท) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง และเปลี่ยนรถเป็นรถบรรทุกหกล้อเพื่อขึ้นบนภูเขาไจ้ก์โท โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที จะถึงยังบริเวณพระธาตุอินทร์แขวน และเข้าที่พัก Kyaikhto Hotel พร้อมรับประทานอาหารค่ำ

พระธาตุอินทร์แขวน
พระธาตุอินทร์แขวน
พระธาตุอินทร์แขวน
พระธาตุอินทร์แขวน

เช้าวันที่ 2 ของการเดินทาง รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก และสักการะ พระธาตุอินทร์แขวน(1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า) พร้อมถวายอาหารพระธาตุอินทร์แขวน และเดินทางเข้าสู่เมืองย่างกุ้ง

พระธาตุอินทร์แขวน
พระธาตุอินทร์แขวน
พระธาตุอินทร์แขวน
พระธาตุอินทร์แขวน

แวะสักการะพระไฝเลื่อน ไจ้ท์ปอลอ (Kyaikpawlaw) พระพุทธรูปที่มีอายุกว่า 2,000 ปี ที่ต่อมาตำแหน่งที่หางคิ้วมีจุดๆเหมือนไฝเกิดขึ้น จะปิดทองกี่ครั้งก็ยังเกิดเป็นจุดดำๆอยู่ตลอด ทางวัดจึงไม่ได้ปิดทองตรงที่ตำแหน่งไฝอีกเลย และเรียกพระองค์นี้กันว่า พระไฝเลื่อน ต่อจากนั้นแวะรับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

พระไฝเลื่อน
พระไฝเลื่อน
พระไฝเลื่อน
พระไฝเลื่อน
พระไฝเลื่อน

จากนั้นเดินทางไป สักการะ พระพุทธรูปปางประทับ 4 ทิศ ไจ๊ปุ่น ต่อด้วยช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ สก๊อตมาร์เก็ต

ไจ๊ปุ่น
ไจ๊ปุ่น
สก๊อตมาร์เก็ต
สก๊อตมาร์เก็ต
สก๊อตมาร์เก็ต

ช้อปปิ้งกันเรียบร้อยแล้ว แวะรับประทานอาหารเย็น พร้อมชมวิวสวยๆ และเดินทางเข้าที่พัก ณ Jasmine Palace Hotel 

เข้าสู่เช้าวันที่ 3 รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก แล้วเดินทางไปนมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า) พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า

พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

เต็มอิ่มขอพร สักการะพระมหาเจดีย์ชเวดากอง กันแล้ว เดินทางต่อไปรับประทานอาหารกลางวัน แวะขอพรเทพกระซิบ (อะมาดอว์เมี๊ยะ) ชม พระเจดีย์โบตะทาวน์ และสักการะขอพรจาก เทพทันใจ (นัตโบโบยี)

เทพกระซิบ
เทพกระซิบ
พระเจดีย์โบตะทาวน์
พระเจดีย์โบตะทาวน์
เทพทันใจ

จากนั้นรับประทานอาหารเย็น และเดินทางสู่เมืองมัณฑะเลย์ โดยรถบัสด่วนพิเศษ Express Bus และเข้าสู้ที่พัก Nobel Mingalar Hotel พร้อมรับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

เช้าวันที่ 4 ร่วมทำบุญถวายปัจจัย ณ วัดมหากันดายงค์ ที่ช่วงเพลจะมีภิกษุสงฆ์นับพันรูป เดินเรียงแถวเพื่อรับถวายภัตตาหารเพล เสร็จแล้วเยือน สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลก

วัดมหากันดายงค์
วัดมหากันดายงค์
วัดมหากันดายงค์
วัดมหากันดายงค์
สะพานไม้อูเบ็ง
สะพานไม้อูเบ็ง

พักรับประทานอาหารกลางวัน ต่อด้วยเยี่ยมชมพระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังที่รัฐบาลพม่าได้จำลองรูปแบบของพระราชวังของเก่าขึ้นมา และชมวิหารไม้สักทองชเวนันดอร์ วังที่สร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง งดงามตามแบบศิลปะพม่าแท้ๆ

พระราชวังมัณฑะเลย์
พระราชวังมัณฑะเลย์
พระราชวังมัณฑะเลย์
พระราชวังมัณฑะเลย์
วิหารไม้สักทองชเวนันดอร์

จากนั้นเยือน วัดกุโสดอร์ ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นสถานที่ทำการ สังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 5 มีแผ่นศิลาจารึกพระไตรปิฎกทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์ และหนังสือกินเนสบุ๊คได้บันทึกไว้ว่า “หนังสือที่ใหญ่ที่สุดในโลก”

วัดกุโสดอร์
วัดกุโสดอร์
วัดกุโสดอร์

จากนั้นแวะรับประทานอาหารว่าง และเยือน Mandalay Hill จุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดของเมืองมัณฑะเลย์ จบอาทิตย์ลับขอบฟ้าเดินทางไปรับประทานอาหารเย็น และเข้าที่พัก

Mandalay Hill
Mandalay Hill
Mandalay Hill
Mandalay Hill

เข้าสู่วันที่ 5 ร่วมกันถวายผ้าจีวรแด่พระมหามัยมุนี (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) ต้นแบบพระพุทธรูปทองคำขนาดใหญ่ทรงเครื่องกษัตริย์ที่ได้รับการขนานนามว่า “พระพุทธรูปทองคำเนื้อนิ่ม”

พระมหามัยมุนี
พระมหามัยมุนี
พระมหามัยมุนี
พระมหามัยมุนี
พระมหามัยมุนี

เสร็จแล้วเดินทางกลับเข้าที่พัก พร้อมรับประทานอาหารเช้า แล้วเดินทางไปถวายเครื่องประดับให้แก่เจ้าแม่พญานาค ณ วัดมุยพญา หรือ วัดพญางู ซึ่งในทุกๆ วันเวลาประมาณ 11.00 น. จะมีการอาบน้ำให้งู ซึ่งงูทั้ง 3 ตัวนี้จะไม่กินเนื้อสัตว์ และถ้างูตัวใดตายก็จะมีตัวใหม่เลี้อยเข้ามาแทนเสมอ นอกจากนั้นคณะทัวร์กรุ๊ปนี้ยังได้โอกาสดีนำเครื่องประดับอีกชุด ไปใส่ที่เจดีย์ เนื่องจากกำลังจะทำพิธีพอดี

วัดมุยพญา
วัดมุยพญา
วัดมุยพญา
วัดมุยพญา
วัดมุยพญา
วัดมุยพญา

จากนั้นเยือน เจดีย์หยก หรือ เวสนาเจดีย์ เจดีย์ที่ถูกสร้างขึ้นจากหยก อีกทั้งยังสามารถทนต่อแผ่นดินไหวได้อีกด้วย จากนั้นเดินทางสู่สนามบินมัณฑะเลย์และเดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบินแอร์เอเซีย

เจดีย์หยก
เจดีย์หยก
Please follow and like us:
Facebook0
Twitter1k
Visit Us
YouTube24
Instagram113

LEAVE A RESPONSE

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

ช่องทางติดตาม มนัสนันท์ ทราเวล

Facebook50k
Twitter1k
Visit Us
YouTube24
Instagram113