Join Tour Vietnam Tour

ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์

ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์

โปรแกรม ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ ประเทศ เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น 10,999 บาท ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน สายการบิน Vietjet Air
 • ชมหมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกในงานฝีมือการแกะสลักหินอ่อน
 • นั่งเรือกระด้ง สัมผัสวิถีชีวิตชาวเวียดนาม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของชาวเมืองฮอยอัน
 • เที่ยวชมเมืองมรดกโลกฮอยอัน เมืองทางวัฒนธรรมได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโก
 • ชมย่านการค้าเมืองท่าค้าขายสมัยโบราณของชาวจีน ไหว้พระที่วัดกวางตุ้ง เพื่อความสิริมงคล
 • ชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ วัดกวนอู ศาลเจ้าชุมชนชาวจีน ชมสะพานญี่ปุ่น สัญลักษณ์ฮอยอัน
 • นั่งกระเช้ายาวที่สุดในโลก เพลิดเพลินสวนสนุกขนาดใหญ่บนยอดเขา บานาฮิลล์ แฟนตาซี ปาร์ค
 • ชมสะพานสีทอง หรือสะพานมือ ซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดตั้งโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์
 • สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม วัดหลินอึ๋ง สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่รวบรวมความเชื่อ ความศรัทธา
 • ชม สะพานมังกร สัญลักษณ์ใหม่เมืองดานัง ชม คาร์ฟดราก้อน คล้ายกับเมอร์ไลอ้อนของสิงคโปร์
 • อิสระช้อปปิ้ง ตลาดฮาน ตลาดที่รวบรวมสินค้ามากมายเป็นที่นิยมทั้งชาวเวียดนามและชาวไทย
 • สุดพิเศษ…อินเตอร์บุฟเฟ่ต์บนบานาฮิลล์ 2 มื้อ
 • อิ่มอร่อย เมนูแหนมเนืองต้นตำหรับ และกุ้งมังกร
วันที่เดินทาง
29 – 31 มี.ค. 63
30 มี.ค. – 01 เม.ย. 63
01 – 03 เม.ย. 63
02 – 04 เม.ย. 63
03 – 05 เม.ย. 63
04 – 06 เม.ย. 63
05 – 07 เม.ย. 63
06 – 08 เม.ย. 63
07 – 09 เม.ย. 63
08 – 10 เม.ย. 63
09 – 11 เม.ย. 63
10 – 12 เม.ย. 63
12 – 14 เม.ย. 63
14 – 16 เม.ย. 63
16 – 18 เม.ย. 63
17 – 19 เม.ย. 63
19 – 21 เม.ย. 63
20 – 22 เม.ย. 63
22 – 24 เม.ย. 63
23 – 25 เม.ย. 63
26 – 28 เม.ย. 63
27 – 29 เม.ย. 63
28 – 30 เม.ย. 63
29 เม.ย. – 01 พ.ค. 63
30 เม.ย. – 02 พ.ค. 63
01 – 03 พ.ค. 63
02 – 04 พ.ค. 63
03 – 05 พ.ค. 63
04 – 06 พ.ค. 63
05 – 07 พ.ค. 63
06 – 08 พ.ค. 63
07 – 09 พ.ค. 63
08 – 10 พ.ค. 63
09 – 11 พ.ค. 63
10 – 12 พ.ค. 63
11 – 13 พ.ค. 63
12 – 14 พ.ค. 63
13 – 15 พ.ค. 63
14 – 16 พ.ค. 63
15 – 17 พ.ค. 63
17 – 19 พ.ค. 63
18 – 20 พ.ค. 63
19 – 21 พ.ค. 63
20 – 22 พ.ค. 63
21 – 23 พ.ค. 63
22 – 24 พ.ค. 63
23 – 25 พ.ค. 63
24 – 26 พ.ค. 63
25 – 27 พ.ค. 63
26 – 28 พ.ค. 63
27 – 29 พ.ค. 63
28 – 30 พ.ค. 63
29 – 31 พ.ค. 63
31 พ.ค. – 02 มิ.ย. 63
01 – 03 มิ.ย. 63
02 – 04 มิ.ย. 63
03 – 05 มิ.ย. 63
04 – 06 มิ.ย. 63
05 – 07 มิ.ย. 63
06 – 08 มิ.ย. 63
07 – 09 มิ.ย. 63
08 – 10 มิ.ย. 63
09 – 11 มิ.ย. 63
10 – 12 มิ.ย. 63
11 – 13 มิ.ย. 63
12 – 14 มิ.ย. 63
13 – 15 มิ.ย. 63
15 – 17 มิ.ย. 63
16 – 18 มิ.ย. 63
17 – 19 มิ.ย. 63
18 – 20 มิ.ย. 63
19 – 21 มิ.ย. 63
20 – 22 มิ.ย. 63
21 – 23 มิ.ย. 63
23 – 25 มิ.ย. 63
24 – 26 มิ.ย. 63
25 – 27 มิ.ย. 63
26 – 28 มิ.ย. 63
27 – 29 มิ.ย. 63
28-30 มิ.ย. 63
29 มิ.ย. – 01 ก.ค. 63
30 มิ.ย. – 02 ก.ค. 63
01 – 03 ก.ค. 63
02 – 04 ก.ค. 63
03 – 05 ก.ค. 63
04 – 06 ก.ค. 63
05 – 07 ก.ค. 63
06 – 08 ก.ค. 63
07 – 09 ก.ค. 63
08 – 10 ก.ค. 63
09 – 11 ก.ค. 63
10 – 12 ก.ค. 63
11 – 13 ก.ค. 63
12 – 14 ก.ค. 63
13 – 15 ก.ค. 63
14 – 16 ก.ค. 63
15 – 17 ก.ค. 63
16 – 18 ก.ค. 63
17 – 19 ก.ค. 63
18 – 20 ก.ค. 63
19 – 21 ก.ค. 63
20 – 22 ก.ค. 63
21 – 23 ก.ค. 63
22 – 24 ก.ค. 63
23 – 25 ก.ค. 63
24 – 26 ก.ค. 63
25 – 27 ก.ค. 63
26 – 28 ก.ค. 63
27 – 29 ก.ค. 63
28 – 30 ก.ค. 63
29 – 31 ก.ค. 63
30 ก.ค. – 01 ส.ค. 63
31 ก.ค. – 02 ส.ค. 63
01 – 03 ส.ค. 63
02 – 04 ส.ค. 63
03 – 05 ส.ค. 63
04 – 06 ส.ค. 63
05 – 07 ส.ค. 63
06 – 08 ส.ค. 63
07 – 09 ส.ค. 63
08 – 10 ส.ค. 63
09 – 11 ส.ค. 63
10 – 12 ส.ค. 63
11 – 13 ส.ค. 63
12 – 14 ส.ค. 63
13 – 15 ส.ค. 63
14 – 16 ส.ค. 63
15 – 17 ส.ค. 63
16 – 18 ส.ค. 63
17 – 19 ส.ค. 63
18 – 20 ส.ค. 63
19 – 21 ส.ค. 63
20 – 22 ส.ค. 63
21 – 23 ส.ค. 63
22 – 24 ส.ค. 63
23 – 25 ส.ค. 63
24 – 26 ส.ค. 63
25 – 27 ส.ค. 63
26 – 28 ส.ค. 63
27 – 29 ส.ค. 63
28 – 30 ส.ค. 63
29 – 31 ส.ค. 63
30 ส.ค. – 01 ก.ย. 63
31 ส.ค. – 02 ก.ย. 63
01 – 03 ก.ย. 63
02 – 04 ก.ย. 63
03 – 05 ก.ย. 63
04 – 06 ก.ย. 63
05 – 07 ก.ย. 63
06 – 08 ก.ย. 63
07 – 09 ก.ย. 63
08 – 10 ก.ย. 63
09 – 11 ก.ย. 63
10 – 12 ก.ย. 63
11 – 13 ก.ย. 63
12 – 14 ก.ย. 63
13 – 15 ก.ย. 63
14 – 16 ก.ย. 63
15 – 17 ก.ย. 63
16 – 18 ก.ย. 63
17 – 19 ก.ย. 63
18 – 20 ก.ย. 63
19 – 21 ก.ย. 63
20 – 22 ก.ย. 63
21 – 23 ก.ย. 63
22 – 24 ก.ย. 63
23 – 25 ก.ย. 63
24 – 26 ก.ย. 63
25 – 27 ก.ย. 63
26 – 28 ก.ย. 63
27 – 29 ก.ย. 63
28 – 30 ก.ย. 63
29 ก.ย. – 01 ต.ค. 63
30 ก.ย. – 02 ต.ค. 63
01 – 03 ต.ค. 63
02 – 04 ต.ค. 63
03 – 05 ต.ค. 63
04 – 06 ต.ค. 63
05 – 07 ต.ค. 63
06 – 08 ต.ค. 63
07 – 09 ต.ค. 63
08 – 10 ต.ค. 63
09 – 11 ต.ค. 63
10 – 12 ต.ค. 63
11 – 13 ต.ค. 63
12 – 14 ต.ค. 63
13 – 15 ต.ค. 63
14 – 16 ต.ค. 63
15 – 17 ต.ค. 63
16 – 18 ต.ค. 63
17 – 19 ต.ค. 63
18 – 20 ต.ค. 63
19 – 21 ต.ค. 63
20 – 22 ต.ค. 63
21 – 23 ต.ค. 63

สแกน QR Code เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

📞 ติดต่อสอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่
📞 083-898-1555, 062-892-6425, 02-641-6599
📱 ID LINE tourmanassanant
📱 หรือคลิ๊ก https://line.me/ti/p/7-INRTpGYO
📱 http://m.me/manassananttravel

Please follow and like us:
Facebook0
Twitter1k
Visit Us
YouTube24
Instagram113

LEAVE A RESPONSE

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

ช่องทางติดตาม มนัสนันท์ ทราเวล

Facebook50k
Twitter1k
Visit Us
YouTube24
Instagram113